Regulamin

Regulamin serwisu geotravel.pl Wszyscy użytkownicy którzy rejestrują się w serwisie, oraz z niego korzystają akceptują regulamin.

I. Definicje

1) Adres e-mail – poczta elektroniczna, której właścicielem jest Użytkownik, adres ten jest niezbędny do uzyskania dostępu do Konta użytkownika. Adres e-mail podaje użytkownik podczas rejestracji konta w serwisie geotravel.pl

2) Facebook – serwis społecznościowy na którym użytkownicy mogą udostępniać materiały z portalu geotravel.pl

3) Hasło – ustalane przez użytkownika ciągi znaków, odpowiadające za dostęp do konta danego użytkownika.

4) Komentarz – opinia użytkownika serwisu pod zamieszczonym materiałem.

5) Konto Użytkownika – Indywidualna nazwa użytkownika, która jest wybrana przez niego podczas tworzenia profilu w serwisie.

6) Regulamin – zbiór zasad obowiązujący wszystkich użytkowników serwisu geotravel.pl

7) Serwis – Portal internetowy, na którym jest przechowywana treść pod adresem geotravel.pl

8) Treść – treść pod postacią obrazków/filmów/gifów na serwisie.

II. Ogólne Zasady korzystania z serwisu geotravel.pl

1) Regulamin ściśle określa zasady panujące na serwisie geotravel.pl

2) Korzystanie z Serwisu to wyrażenie zgody na warunki które są wymienione w powyższym regulaminie strony.

3) Serwis zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu użytkownikom którzy nagminnie łamią regulamin.

4) Serwis przeznaczony jest zarówno dla osób pełnoletnich jak i nieletnich jednak posiadających zgodę ich prawnego opiekuna.

III. Warunki, zakres korzystania i prawa użytkowników serwisu geotravel.pl

1) Korzystanie przez Użytkownika z serwisu geotravel.pl jest równoznaczne ze zapoznaniem, akceptacją i przestrzeganiem regulaminu strony.

2) Prawa użytkowników: – prawo do przeglądania treści umieszczonych w serwisie. – prawo do zamieszczania treści w serwisie. – prawo do oddawania głosu na poszczególne treści. – prawo do umieszczania treści w innych serwisach lub stronach które pochodzą z serwisu geotravel.pl

3) Usunięcie konta w serwisie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy.

IV. Rejestracja

1) Podczas procesu rejestracji użytkownik potwierdza akceptacje regulaminu.

2) Po procesie rejestracji użytkownik ma pełny dostęp do swojego konta na serwisie geotravel.pl

V. Prawa autorskie

1) Użytkownik korzystając z serwisu geotravel.pl poprzez umieszczanie treści pod postacią różnych materiałów bądź komentarzy potwierdza iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe, autorskie i jest gotowy do udzielania licencji, zgód i zezwoleń.

2) Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści umieszczane na serwisie.

3) Zamieszczane treści nie mogą naruszać dóbr osobistych i praw wyłącznych osób trzecich oraz przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4) Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za charakter zamieszczanych przez Użytkowników Treści, Komentarzy.

5) W przypadku wystąpienia niezgodnych z postanowieniami regulaminu treści, Serwis geotravel.pl jest uprawniony do usunięcia ich bądź usunięcia konta użytkownika który notorycznie narusza regulamin.

6) W przypadku jeżeli Serwis geotravel.pl zostanie zobowiązany do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, kary lub grzywny w związku z roszczeniami osób trzecich, Użytkownik zobowiązany jest zwrócić Serwisowi geotravel.pl równowartość tego odszkodowania, kary lub grzywny.

VI. Postanowienia końcowe. Serwis geotravel.pl zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Po każdej zmianie w regulaminie, użytkownik powinien się z nimi zapoznać. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia serwisu.